Masennukseen ja alkoholismiin uskallettava puuttua

Share |

Tiistai 21.10.2008 klo 22:11 - Johanna Koivuniemi


Osallistuin eilen Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämään työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvään Riskit haltuun -koulutustilaisuuteen. Päivän anti oli hyvin mielenkiintoinen, mutta toisaalta myös silmiä avaava ja huolestuttava.

Suomalaisten työkykyä uhkaavia asioita ovat erityisesti masennus ja alkoholi. Työpaikoilla masennus on usein syynä sairauspoissaoloihin. Se johti myös liki 5000 työkyvyttömyyseläkkeeseen viime vuonna. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin käynnistänyt erityisen Masto-hankkeen sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. On huomattava, että masennus sairautena ei ole kuitenkaan lisääntynyt.

Koulutuspäivässä nousi myös selkeästi esille alkoholin osuus monien sairauspoissaolojen taustalla. Alkoholinkäyttö on todellinen ja kasvava ongelma Suomessa - sekä miehillä että naisilla. Ongelma on jo näkyvissä monilla työpaikoilla - sen pystyy varmasti moni meistä allekirjoittamaan.

Miksi masennuksen ja alkoholin aiheuttama työkyvyttömyys on lisääntynyt niin voimakkaasti? Kysymykseen on vaikeaa löytää vastausta. Johtaako esimerkiksi työelämän kuormittavuus ja henkilöstö- ja johtamisongelmat työpaikoilla edellä mainittujen oireilujen lisääntymiseen?

Monilla työpaikoilla vihjeet ja merkit työntekijän alkoholinkäytöstä tai häntä vaivaavista mielenterveysongelmista nähdään usein tabuina, joita ei uskalleta ottaa keskusteluun. Usein alkoholismin tai masennuksen vaivaama henkilö pyrkii kaikin keinoin salaamaan ongelmansa jopa läheisiltään ja ystäviltään.

Toisaalta työyhteisössä voi olla vaikea ottaa puheeksi suurta sairauspoissaolojen määrää. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on usein ontuvaa, eikä tarvittava tieto kulje, jolloin työntekijän parhaaksi ei pystytä toimimaan.

Työpaikoilla tulisi olla entistä enemmän rohkeutta puuttua työntekijöiden ongelmiin. Se vaatii esimiehiltä johtajuutta, mutta myös kuuntelijan taitoja. Kanssaihmisten on uskallettava puuttua ihmisen terveyttä uhkaaviin vaaratekijöihin, otettava asia puheeksi ja tarvittaessa ohjattava henkilö hänen tarvitsemaansa hoitoon.

Avainsanat: blogi, masennus, alkoholismi, työpaikka, mielenterveys, sairaudet, hyvinvointi


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini