Suomi tarvitsee perheministeriön

Share |

Lauantai 29.5.2010 klo 20.00 - Johanna Koivuniemi


Suomessa olisi syytä perustaa oma perheministeriö. Suomi ikääntyy hurjalla vauhdilla, mutta uusia sukupolvia ei kuitenkaan synny samalla tahdilla. Perhepolitiikka onkin tämän ikääntyvän suomalaisen yhteiskunnan tärkein yhteiskunnallisen vaikuttamisen sektori. Nykyisen elintason ja hyvinvointipalveluiden säilyttäminen käy mahdottomaksi, jos uutta sukupolvea ei ole ottamaan vastuulleen yhteiskunnan rattaiden pyörittämistä.

Meillä perherakenne on tänään hyvin hajautunut, mikä johtuu esimerkiksi maan rakennekehityksestä. Menneinä vuosina ja vuosikymmeninä lapset, vanhemmat ja isovanhemmat sekä koko suku asuivat hyvinkin lähellä toisiaan, jolloin ydinperheen ympärille muodostui näin luontainen sosiaalinen turvaverkko.

Nyt perhe- ja sukusiteet ovat höllentyneet, kun ihmiset ovat työn tai opiskelun perässä muuttaneet eri puolille Suomea. Ei ole harvinaista, että lapset ja vanhemmat asuvat satojen kilometrien päässä isovanhemmista ja muista sukulaisista. Tällöin perheen sosiaalinen turvaverkko on kapeampi ja perheet riippuvaisia yhteiskunnan turvaverkoista.

Perheiden palveluihin ja etuuksiin liittyvä päätöksenteko, tutkimustoiminta ja lainsäädännön valmistelu tulisi keskittää yhden ministeriön alaisuuteen. Perheasiat olisi luontevaa kerätä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen, jonka nimi voitaisiin muuttaa perhe- ja peruspalveluministeriöksi. Jos ministeriörakenteen muuttamiselle ei nähdä tarvetta tai mahdollisuuksia, vähintä olisi, että seuraavassa hallituksessa olisi henkilö, joka vastaisi perheasioista ja olisi nimikkeeltäänkin perheministeri.

Perheministeriön perustaminen ja perheministerin nimeäminen olisivat tärkeitä arvosignaaleja siitä, mikä on yhteiskunnallinen ja poliittinen arvojärjestys Suomessa.

Avainsanat: blogi, perhe, perhepolitiikka, ministeriö, arvot


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini